Monitoring przejść dla zwierząt

Monitoring przejść dla zwierząt

Firma Masdar współpracuje z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad oraz Lasami Państwowymi w ramach projektu monitoringu przejść dla zwierząt nad autostradami i trasami szybkiego ruchu. Wykorzystujemy w tym celu zasilanie fotowoltaiką i wiatrakami. Dzięki naszym systemom monitoringu GSM można dokonać oceny użyteczności budowy tego typu bardzo kosztownych przejść i dowiedzieć się, kto tak naprawdę z nich korzysta. Dla leśników jest to z kolei źródło wiedzy na temat migracji dzikiej zwierzyny na dużych obszarach poprzecinanych drogami. I tak dla przykładu w 2012 roku zebrane zostały informacje na temat gatunków i ilości zwierząt korzystających z przejść dla dużych zwierząt, zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo-Biskupiec i drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica, na których zamontowano elektroniczny system monitorujący firmy Masdar. System monitorujący działał 24h na dobę, a kamery uruchamiane były przez umieszczone na przejściach czujniki ruchu. Zebrane dane zostały przetworzone i przeanalizowane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Instalacje tego typu mogą być w razie potrzeby przenoszona w kolejne miejsca.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.